Sarıyer Yenigün, Sarıyer'in Gerçek Tarafsız Gazetesi - Cuma günü Sarıyer'de Kıyamet Kopacak
Sarıyer'de 'Yağmur' Kazası 1 Ağır Yaralı
Kredi Kartı Borcundan Takibe Alınanların Sayısı Azaldı
Oltalar Farkındalık İçin Atıldı

Karakter boyutu :13 Punto15 Punto17 Punto19 Punto

Cuma günü Sarıyer'de Kıyamet Kopacak

Cuma günü Sarıyer'de Kıyamet Kopacak
Sarıyer Belediyesi 'nin satın almalar, taşeron işçi ve belediyenin borç-landırılması ile ilgili piyasa değerlerine uymayarak yüksek fiyatlardan alımlar yaptığı, gereksiz işçi çalıştırıldığı ve bele-diyenin borçlandırıl-dığı ortaya çıktı.
03.04.2013 / 11:12


Denetim raporunu Sarıyer Belediye Meclis Üyelerinden 3 Denetim Üyesi CHP Hayati Kaptanoğlu, CHP Hacı Mehmet Bayraktar ve Ak Parti Meclis Üyesi Cemil Özbalta hazırladı. Rapor sonucu şok boyutlardaydı. Hazırlanan raporda, Sarıyer Belediyesi'nin satın almalar, taşeron işçi ve belediyenin borçlandırılması ile ilgili piyasa değerlerine uymayarak yüksek fiyatlardan alımlar yaptığı, gereksiz işçi çalıştırıldığı ve belediyenin borçlandırıldığı ortaya çıktı.

Belediyenin yapılan denetim ile ilgili, belediyeyi zarara uğratmak adına, yaz etkinliklerinden, araç kiralamaya, iftar yemeklerinden pankart çalışmalarına ve birçok olayda çıkan denetim raporu ve belgeleri sonucuna göre, Cuma Günü Sarıyer'de Kıyamet kopacağa benziyor.

Denetim Komisyonu 5393 sayılı kanunun 25, maddesi hükmü gereğince kendi arasında görev bölümü yaparak, başkanlığın belediye biriminde tahsis ettiği yerde çalışmalarına başladı. Denetimin metot ve yöntemlerine bakıldığında çıkan sonuç ile karşılaştırılınca Ortaya çıkan netice denetimlerin tamamen tarafsız ve partiler üstü bir bakış açısı ile yapıldığı açıkca anlaşılıyor.

Başkan Yardımcıları, Hizmet Alımı Alan Firmalar İle Görüşüldü Hayati Kaptanoğlu Başkanlığındaki komisyon hazırlamış olduğu bilgi formlarını ilgili müdürlüklere göndererek gerekli bilgi ve belgeleri istedi. Bazı belge ve bilgiler hakkında, müdürlükler davet edildi. Bazı başkan yardımcıları da telefonla aranarak bilgi alındı.

Raporda yer alan bilgilerin, ön yargısız, güvenilir, ve şeffaf bir şekilde hazırlanmasına azami ölçüde dikkat edildi. 2012 yılına ait ihaleler, doğrudan teminler, satın almalar, kiraya verilen mülkler, komisyona ulaşan belge ve bilgi doğrultusunda incelendi.

Doğrudan teminler veya doğrudan temin usulü ile hizmet alımları yapılan firmalar, aranarak veya yan teklif veren firmalar aranarak ve de piyasa araştırması yaparak doğru neticelere ulaşmaya çalışıldı.

DENETİM KOMİSYONU İNCELEMESİ SONUCU ELDE EDİLEN SONUÇLAR

BELEDİYENİN BORÇLARI 

Komisyon raporuna göre 2012 yılında belediye borcu şöyle oluştu:

Belediyemizin Toplam Borcu : 179.290.878._TL

Belediyemizin Tahakkuk etmiş alacağı 50.905.625._TL

Belediye Bütçe Giderlerimiz (Gerçekleşen): 147.944.120._TL

Belediye Bütçe Gelirlerimiz (Gerçekleşen) : 116. 148.593._TL

Bütçe Gelir Gider Farkı : (-) 31.795.527._TL

(Görüldüğü gibi Tahmini bütçenin %61,22 gelir olarak, Yine % 77.98 i gider olarak gerçekleşmiştir.)

Belediye Memur işçi Personel Giderlerimiz : 28.192.641._TL

Personel SGK Devlet Pirim Giderleri : 4.930.215._TL

Toplam Belediye Personel Gideri (+) : 33.131.856._TL

Temizlik Dahil Taşeron İşçi Giderlerimiz : 50.400.000._TL

Toplam personel ödemelerimiz (+) : 83.531.856._TL

2012 Yılı Mal ve Hizmet Alımlarımız : 87.655.063._TL

Sermaye Giderleri (Yatırımlar) : 16.273.602._TL

Mal ve Hizmet alımları ve Yatırımlar : 103.923.665._TL

Temizlik Dahil Taşeron giderlerimiz : 50.400.000._TL

Yatırım ve doğrudan temin harcamalarımız 53.523.665._TL

Belediyemizin Mütahhitler olan Borcu: 21.140.299._TL

Belediye yatırım oranımız %11 olarak 16.273.602._TL olarak gerçekleşmiştir.

TAŞERON İŞÇİ SAYISI 1201 KİŞİ OLDU

• Belediye başkanlığımız bünyesinde, 31.12.2013 tarih itibari ile çalışan personel dökümü şöyledir.

299 Memur, 31 sözleşmeli, 181 işçi personeli, 1201 Taşeron olmak üzere toplam, 1.712 personel çalışmaktadır.

• İlgili müdürlüklerden edindiğimiz bilgiler doğrultusundan yola çıkarak.

İnşaat ruhsat harçları, 15.087.000._TL.

İskan harçları, 1.766.000._TL

İşyeri ruhsat harçları, 1.947.336._TL dır.

• Sosyal tesislerimiz olarak kiralanan Cevahir spor tesislerinden faydalanan toplam 1.150 kişidir.

Bunun dağılımı, 170 Kişi Belediye personeli, 144 kişi engelli ve ücretsiz, 445 kişi ücret alına öğrenci, 491 kişi ücret alınan vatandaş, olarak tespit edilmiştir.

Spor tesislerinde elde edilen gelirler toplamına ulaşılamamıştır. Bilgi istenmesine rağmen gelirler tespit edilememiştir.

KOMİSYONUN GÖRÜŞ VE SONUC BİLDİRGESİ ŞU ŞEKİLDEDİR:

Gelir ve gider arasında ki fark 31.795.527._ TL olup, gelirlerin artırılması için gayret sarf edilmeli.

Taşeron işçilerin giderleri 50.400.000 TL olup söz konusu işçiler, ilgili birimler de amacına yönelik olarak çalıştırılmalıdır.

Belediye yatırım oranları yüzde 11’lerden çok daha yükseklere hedeflenmelidir.

Belediyemizin mütahitlere olan 21.140.299._TL’lık borcunun yapılacak tasarruflarla minimuma indirilmelidir.

Müdürlüklerce yapılan doğrudan teminlerin piyasa tekliflerinin, gerçekleri yansıtır şekilde olmasına dikkat edilmelidir.

Piyasa araştırma komisyonlarının, görevlerini, daha sağlıklı yapmaları konusunda, dikkatleri çekilmelidir.

Araç kiralama ile hizmet alımlarının, piyasa değerleri üzerinde olmaması konusunda dikkat edilmelidir.

Sosyal amaçlı verilen yemeklerin, birim fiyatlarının daha gerçekleri yansıtıcı şeklinde olması, yolunda çaba sarf edilmelidir.

Belediyemizce yapılan duyuru pankartlarının, piyasa değerlerini üstünde olmaması yolunda, firmalar gerekirse, değiştirilerek, daha verimli çalışılması yolunda adım atılmalı. Gerekirse belediye bünyesinde bir pankart atölyesi kurulmalıdır.

Müdürlüklerin performanslarının değerlendirilmeye tabi tutulması, ve kaynakların etkili kullanılması konusunda, eşgüdüm sağlanmalıdır.

Mal, hizmet ve yapım işleri ile ilgili müdürlükler, sene başı itibarı ile planlama yapıp, hizmetlerin tedariklerini sağlamaları ve kaynakların daha verimli kullanılması için açık ihale usulünü tercih edip, doğrudan temin usulünün acil ihtiyaçlar hasıl olduğunda ve özel durumlarda, tercih edilmelidir.

Gelir getirecek unsurların, daha etkin, bir şekilde, bir an önce harekete geçirilmelidir.

Denetim raporunun hazırlanmasının ardından konuşan Denetim Komisyonunda görev alan Ak Parti Meclis Üyesi Cemil Özbalta, “Sarıyer halkının hakkını korumak, yanlış bir şey varsa rapor tutmak için son 20 gündür ofisime dahi gidemedim. Hayati Kaptanoğlu başta olmak üzere gördüklerimiz karşısında dehşete kapıldık. Her müdürlükten numuneler aldık tek tek belgeledik cuma günü sizlerle paylaşacağız. Doğrudan teminlerin yarısından çoğunu belediyeden haksız çıkan paralar olarak gözlemledik. Bu raporumuzu Hayati Başkan mecliste okuyacağını söylemişti ama okumadılar. Bir şeyleri gizlemeye çalışıyorlar. Belediyeyi zarara uğratmak adına, yaz etkinliklerinden, araç kiralamaya kadar, iftar yemeklerinden pankart çalışmalarına kadar birçok olayı belgeledik. Cuma günü belgeler konuşacak” dedi.

 


YORUMLAR
mert çimen: 
""
bütün partiler aynı boşuna kendinizi üzmeyin eyy sarıyerliler her gelen aynı şekilde halkın parasını gasp ediyor
03.04.2013 / 19:36