Sarıyer Yenigün, Sarıyer'in Gerçek Tarafsız Gazetesi - Sağlık İşleri Müdürlüğü Türkiye’ye Örnek Oluyor
Dev Uyuşturucu Operasyonu...850 Kilo Eroin Ele Geçirildi
Yangın Tüpü Bomba Gibi Patladı
Sarıyer Halkının Huzuru ve Mutluluğu için Çalışıyoruz.

Karakter boyutu :13 Punto15 Punto17 Punto19 Punto

Sağlık İşleri Müdürlüğü Türkiye’ye Örnek Oluyor

Sağlık İşleri Müdürlüğü Türkiye’ye Örnek Oluyor
Sarıyer Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, gerçekleştirmiş olduğu önemli projeler ve 7/24 tam gün verdiği hizmetler ile Türkiye’de örnek belediyecilik sergiliyor.
06.09.2017 / 19:16


Sarıyer Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, gerçekleştirmiş olduğu önemli projeler ve 7/24 tam gün verdiği hizmetler ile Türkiye’de örnek belediyecilik sergiliyor. Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in hassasiyetle üstünde durduğu sağlık konusunda çok ciddi adımlar atılıyor.Sarıyer Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Tok ve Sarıyer Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü İrfan Bilboğa Sarıyer’de sağlık devrimi yaşatmaya devam ediyor. Sarıyer halkına verilen eksiksiz hizmetler büyük takdir toplarken, gerek Mustafa Tok, gerekse İrfan Bilboğa mütavazi kişiliklerini korumayı sürdürüyorlar. Sarıyer Yenigün Gazetesi olarak, Sarıyer Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün Sarıyer’de verdiği kusursuz hizmetleri kısaca sizlere anlatacağız. 

SAĞLIKTA DEVRİM NİTELİĞİNDE HİZMETLER

Sağlık Performans Faaliyetleri:

1. Poliklinik hizmetleri: - Genel poliklinik hizmetleri - Ağız ve diş sağlığı poliklinik hizmetleri)

2. Ambulans hizmetleri

3. Portör hizmetleri

4. Evlilik öncesi sağlık raporu hizmetleri

5. Okul-Spor-İş raporlama hizmetleri

6. Genel laboratuvar hizmetleri

7. Psikososyal hizmetler - SADEM hizmetleri - SAPDAM hizmetleri

8. Sağlık eğitim hizmetleri

9. Toplum sağlığı hizmetleri - Sünnet kampanyası - Cenaze hizmetleri - Nakl-i kabir / mezar açma hizmetleri

10.Ücretsiz ilaç desteği

Sarıyer Belediyesi'nin amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunulan mevzuat ve Belediye Başkanı'nın belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Başkanlık Makamının emir ve direktifleri doğrultusunda;

CENAZE İŞLEMLERİ

Sarıyer’de hastane dışı, adli olmayan tüm vefatlarda, “ölüm belgesi”ni Sarıyer Belediyesi’ne bağlı sağlık işleri müdürlüğü vermektedir. Mesai dışı (hafta içi mesai sonrası ya da hafta sonu) cenaze hizmetleri için bir zorunluluk olmamasına rağmen, toplum sağlığı açısından cenazenin defnedilebilmesi için sağlık işleri müdürlüğü hekimlerinin gönüllü katılımı ile “hekim nöbet listesi” düzenleniyor. Mesai dışı cenaze hizmeti amacıyla, ambulans sürücüsü tarafından gece 23:00'e dek nöbet tutulmakta, başvuru halinde hekim ile vefat yerine gidilerek “ölüm muayenesi” yapılarak defin işlemi ve cenaze yol izni ile nüfustan düşüm belgesi anlamına gelen ölüm belgesi düzenlenmektedir.

Yeni gerçekleşen ölümler haricinde, daha önce vefat etmiş olup; kimsesiz ya da kayıp olarak defnedildikten sonra yakınları tarafından bulunarak farklı bir yere defnedilmekistenen veya yakınları ya da yetkili makamlarca inceleme veya mezaryeri değişimi isteği olan cenazelerin “nakli kabir” (mezar açma ve nakli) işlemleri için hekimler, ilçe sınırları içerisindeki mezarlıklarda refakat ve mezardan çıkarılan cenazenin ilaçlanması ve korunması içinhizmet vermektedir.AMBULANS HİZMETLERİ

2010 yılının Temmuz ayından itibaren, acil durumlar haricinde, Sarıyer’de ikameteden yatalak, düşkün ya da (bir hastalık, kaza veya operasyon nedeniyle) oturamayacak durumda olan hastaların, hastane vb. sağlık kuruluşları ile evleri arasındaki nakil hizmetleri “Hasta Nakli Ambulansları” ile gerçekleştiriliyor. Ambulanslar hasta nakilleri haricinde ayrıca; taramalar, evde müdahaleler, vefat halinde hekimin

ölüm muayenesine ulaşımı, sosyal organizasyon sağlık tedbirleri ile spor karşılaşmalarında hizmet vermektedir.2016 Yılı Aralık ayında hibe yoluyla edinilen son araç ile birlikte 4 adet hasta nakil aracı sayısına ulaşmıştır.

PORTÖR HİZMETLERİ

4857 Sayılı İş Kanunu’nun İş Sağlığı ve Güvenliği hakkındaki 77, 78, 79 ile 83.maddeleri ile Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliğine göre; gıda işyerleri ve sıhhi müessese çalışanlarında bulaşıcı hastalıkların saptanması, hastalığın tedavi edilmesi yada yayılmadan durdurulması amacı ile yapılan tüm tıbbi işlemler “Portör Muayenesi” başlığı altında ele alınır.Sarıyer Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, yetki sahibi ve zorunluluk arz eden uzman hekimlerinhizmet alımı ile istihdam ederek, 01.04.2011 tarihinden itibaren “Portör Taraması” hizmetlerini aralıksız olarak sürdürüyor.Esnafın işlerini engellememek için toplu-kurumsal başvurulara randevulu olarak işyerleri ziyaret edilerek, hizmeti atandaşın ayağına götürüyorlar. Modern donanımlı “Mobil Sağlık Aracı”nda akciğer filmleri çekilerek tetkikleri çalışılıyor.

EVLİLİK HİZMETLERİ

Evlendirmeye engel olacak hastalıklar açısından yapılması zorunlu tetkiklerle ilgili laboratuar, muayene ve tıbbi danışmanlık hizmetleri veriliyor. 18 yaş üzeri ve eşlerden en az birinin Sarıyer’de ikamet etmesi şartı ile; T.C. veya başka ülke vatandaşı tüm Sarıyer halkına hizmet sunuluyor. Portör Muayenesi Hizmeti için istihdam edilen uzman hekimlerin idaresinde yapılan laboratuar ve röntgen tetkikleri ile evlilik sağlık hizmeti başvuruları karşılanmaya devam ediliyor.

SAĞLIK RAPORLAMA HİZMETLERİ

Esnaf portör raporları, Evlilik sağlık raporları, Yüzme, futbol, fitness vb. spor sağlık raporları, Okul, kreş, anasınıfı vb. eğitim-öğrenim sağlık raporları için tam kapsamlı çalışmalar gerçekleştiriliyor.LABORATUAR HİZMETLERİ

Sağlık işleri müdürlüğünde muayene olan veya bir sağlık kuruluşu hekimince yönlendirilerek tetkikleri belirlenen hastaların kan sayımı, kan biyokimyası (şeker, kolesterol, karaciğer, safra kesesi ve böbrek testleri), serolojik (romatizmal ) tetkikleri ve idrar tetkikleri, rutin veya acil şekilde, ücretsiz olarak yapılmaktadır. Laboratuar tetkikleri daima uzman hekim denetiminde hizmet vermektedir.

RADYOLOJİ HİZMETLERİ

Rutin veya acil şekilde polikliniklerimizde muayene olan ya da bir sağlık kuruluşu hekimince yönlendirilerek tetkikleri belirlenen hastaların, direkt röntgen grafileri radyoloji ünitemizde çekilerek otomatik banyosu yapılıyor ve kurutulmasını takiben teslim
ediliyor.

ÜCRETSİZ İLAÇ DESTEĞİ

Sağlık işleri müdürlüğünün Polikliniğinde muayene olan veya bir sağlık kuruluşu hekimince yönlendirilen, reçete ile

ilaçları belirli, sosyal güvencesi olmayan ya da sosyo-ekonomik düzeyi yetersiz hastaların ilaç ihtiyaçları, bağışlarla oluşturulmuş ilaç stoklarından ücretsiz olarak karşılanmaktadır. Sosyal bir proje olarak başlayan bu hizmet ile aslında, evlerdeki ilaç sarfiyatının ekonomik bir değerlendirmesi olarak ön plana çıkıyor. Sağlık kurumu mantığı içerisinde, ihtiyaç sahiplerine tıbbi denetlemeden geçirilerek sunulan ilaçlar, bir çok hastanın iyileşmesine vesile oluyor. Vatandaşlarımıza hizmetine sunulan ilaç, tıbbi beslenme ürünü, ortez-protez, sağlık sarf malzemesi, halkımızın, muhtelif sivil toplum kuruluşunun ve gönüllü kuruluşların katılımı ile oluşturduğu havuzdan, Sarıyer Belediyesi’ne hiçbir maddi yük getirmeden gerçekleşiyor. Bu hizmet, güvencesiz hastaların ilaç ve tıbbi malzemeye ulaşamayan ekonomik düzeyi yetersiz vatandaşlar için vazgeçilmez bir kamusal hizmet haline gelmiştir.

PSİKOSOSYAL HİZMETLER

Sağlık işleri müdürlüğü polikliniğinde hekimlerce verilen psikolojik danışmanlık, psikiyatrik muayene ve tedavileri haricinde; iki farklı birim ile ailelere ve bireylere koruyucu, önleyici, geliştirici, rehberlik edici destek hizmeti sağlamaktadır.“ Sarıyer Aile Danışma ve Eğitim Merkezi” SADEM ile, genel amaçlı hizmet verilirken, “Sarıyer Psikolojik Danışma Merkezi” SAPDAM adlı birim de, T.C. Başbakanlığı’nın 13 Kasım 2014 tarih ve 29174 sayılı Resmi Gazete’de yayımladığı 2014/19 sayılı “Uyuşturucu İle Mücadele” konulu genelgesi çerçevesinde, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 15.04.2015 tarih ve 653 sayılı Başkanlık Makamı onayı ile kurularak faaliyete geçirilmiştir.

Aile Danışmanlığı, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Ergenlik Eğitimi, Bireysel Terapi, Grup Oturumları başlıkları altında sunulan Psikolojik Danışmanlık hizmetleri, bireysel faydayı yüksek tutmak amacı ile ücretsiz ve randevulu olarak verilmekte olup, hasta hakları ve mahremiyet kurallarına önemle uyulmaktadır.“korunmaya muhtaç çocuk”lara verilen psikolojik destek hizmetleri, Sarıyer Belediyesi’ni yetkilendiren çocuk mahkemelerinin “suça sürüklenen çocuk”ların ebeveynlerine yönelik danışmanlık tedbir kararları çerçevesinde hizmetler, büyük bir kararlılıkla verilmeye devam etmektedir. Adli süreç haricinde, çocuklarımızın bu özel durumları nedeniyle bu tür hizmetlerde azami bir gizlilik tedbiri uygulanmaktadır.SOSYAL SAĞLIK ORGANİZASYONLARI

Sünnet kampanyasının
2016 yılı organizasyonu 13 Haziran - 31 Temmuz 2015 tarihleri arasında gerçekleşmiştir. “2017 Yılı Sünnet Kampanyası” dahilinde, her yıl olduğu gibi yüzlerce çocuğa, özel bir sağlık kuruluşunda sünnet ettirildi. Yapılan tetkikler ile tıbben sünnet olmasında sakınca bulunmadığı tespit edilen çocuklar, hijyen ve psikolojik şartları uygun olan ortamlarda, randevulu olarak bir ayı aşkın bir süre içerisinde, sıra ile hiçbir panik yaşatmadan sünnetleri gerçekleşti. 

SARIYER YAŞLI BAKIM PROJESİ

Sarıyer Belediyesi müdürlükleri ve ilgili birimleri tarafından birlikte ortaya koyulan bu proje ile; evden çıkamayacak kadar yaşlı veya sağlık problemi olan vatandaşlara hekimler tarafından ziyaretler gerçekleştiriliyor. Kendi yaşam ortamında değerlendirilen hastalar muayene edilerek ilaç, tıbbi beslenme malzemeleri ya da hasta bezi gibi konularda destekleri sağlanıyor.