Sarıyer Yenigün, Sarıyer'in Gerçek Tarafsız Gazetesi - “Ağır Cezalık Muhtar” Milleti Kandırdı Yine Seçildi. Zekeriyaköylüler “SEÇiMiN iPTALiNi” istiyor
Sarıyer Sahilde Ölü Yunus Bulundu
Sarıyer'de İlginç Kaza...
Sarıyer'de Lüks Otomobil Alev Alev Yandı

Karakter boyutu :13 Punto15 Punto17 Punto19 Punto

“Ağır Cezalık Muhtar” Milleti Kandırdı Yine Seçildi. Zekeriyaköylüler “SEÇiMiN iPTALiNi” istiyor

“Ağır Cezalık Muhtar” Milleti Kandırdı Yine Seçildi. Zekeriyaköylüler “SEÇiMiN iPTALiNi” istiyor
Görevi kötüye kullanma ve yolsuzluk iddiaları nedeniyle hakkında açılan davaları milletten saklamak için büyük bir çaba sarf eden “Ağır Cezalık Muhtar” Semra Özkaya, hakkında yapılan haberlere rağmen milleti kandırmayı başardı...
17.05.2014 / 00:11


Görevi kötüye kullanma ve yolsuzluk iddiaları nedeniyle hakkında açılan davaları milletten saklamak için büyük bir çaba sarf eden “Ağır Cezalık Muhtar” Semra Özkaya, hakkında yapılan haberlere rağmen milletikandırmayı başardı...

SEÇMENİ KANDIRDI, OYLARI TOPLADI

Görevi Kötüye Kullandığı, Yolsuzluk Yaptığı” iddiasıyla halen Ağır Ceza’da yargılanması devam eden Zekeriyaköy Mahallesi Muhtarı Semra Özkaya, Kamuoyunu “yok hükmündeki belge” ile kandırdı ve yeniden “muhtar” seçildi... Tepki gösteren Zekeriyaköylüler “SEÇİMİN İPTALİNİ” istiyor...

Hakkında Ağır Ceza’da süren davayı gizlemeye çalışan “Ağır Cezalık Muhtar” Semra Özkaya mahkeme tarafından “KALDIRILAN KARAR”ın fotokopisini dağıtarak kamuoyunu yanılttı.

“Ağır Cezalık Muhtar” Semra Özkaya, mahkeme tarafından yok sayılan geçersiz kararı, “HAKKIMDAKİ KARALAMANIN CEVABIDIR” diyerek, beraat ettiğini, hakkında ileri sürülen iddiaların yalan olduğunu anlatarak “OY” istedi ve “Zekeriyaköylüleri aldatarak” yeniden seçilmeyi başardı.

AĞIR CEZA’DA YARGILANIYOR

Zekeriyaköy Mahallesi Muhtarı Semra Özkaya hakkında açılması istenen dava için, daha önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, “KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA” karar verilmişti...

Fakat; bu yanlıştan hemen dönülmüş, Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2014/69 sayılı dosyasında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen, 30.10.2013 gün ve 2012/92773 soruşturma ve 2013/60833 sayılı “KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR KARARIN KALDIRILMASINA” yani “MUHTAR SEMRA ÖZKAYA’NIN YARGILANMASINA” karar verdi.

“Ağır Cezalık Muhtar” Semra Özkaya, “Görevi Kötüye kullandığı” iddialarının devam etmesine ve halen Ağır Ceza’da Yargılanmasına rağmen, Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından İPTAL EDİLEREK KALDIRILAN “KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞI” içerikli “yok hükmündeki belge”yi milletle paylaştı.

BİZE AÇTIĞI DAVA REDDEDİLDİ

“Yok hükmündeki belge” ile milleti aldatarak “OY” isteyen “Ağır Cezalık Muhtar” Semra Özkaya, hakkında gerçekleri yazan gazetemize de “iftira” atmaya çalıştı.

Hakkında yapılan haberlerin “YALAN - İFTİRA - HAKARET” olduğu iddiasıyla gazetemize dava açan “Ağır Cezalık Muhtar” Semra Özkaya, Cumhuriyet Başsavcılığını kandıramadı açtığı davanın altında ezildi ve dava reddedildi...

Biz haberciyiz. Bizim tarafımız “KAMU”dur. Kamu adına, millet adına işimizi yaparız. Kamuyu, milleti ilgilendiren olaylar haberdir. Bu olay kamuyu ilgilendirdiği için haber yaptık ve yapacağız. Haberlerimiz ortadadır.

Millete hizmet etmek için, milletin oyunu isteyen ve yetki alan kamuoyu önündeki bir muhtarın iyi veya kötü hali haberdir.

Görevi Kötüye kullanan Zekeriyaköy Mahallesi Muhtarı Semra Özkaya Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2014/69 sayılı dosyasında yargılanıyor, yalanlarla kamuoyunu yanıltıyor ve yanıltmaya da devam ediyor.

“Ağır Cezalık Muhtar” Semra Özkaya’nın elinde dolaştırdığı belge geçersizdir. İptal edilmiş ve mahkeme tarafından yok sayılmış belgedir. Bu olayı izlemek, kamuoyu ile paylaşmak ve yeni gelişmeleri tekrar paylaşmak elbette bizim görevimizdir. Yenigün Gazetesi olarak adalet için, hak için, hukuk için daima görevimizi yapmaya devam edeceğiz.

ZEKERİYAKÖYLÜLER “SEÇİMİN İPTALİNİ” İSTİYOR...

“Ağır Cezalık Muhtar”
Semra Özkaya’nın kendilerini sahte belgeyle aldatmasına, Zekeriyaköylüler tepkili.

Oy verdiği için büyük bir pişmanlık duyduklarını ifade eden Zekeriyaköylüler, şaşkınlık içerisinde.

“Geçersiz, iptal edilmiş” kararla “OY” isteyen Muhtar Semra Özkaya’nın hakkında “HALKI ALDATMA” nedeniyle de dava açılmasını isteyen Zekeriyaköylüler, “SEÇİMİN İPTALİNİ” istiyorlar.

Zekeriyaköylüler, kendilerini “aldatan, aldatmaya ve kandırmaya devam eden” Muhtar Semra Özkaya’nın, istifa etmesini istiyor.

Zekeriyaköylüler, “Görevi kötüye kullanmak ve yolsuzluk, suçlamasıyla halen Ağır Ceza’da yargılanan bir kişi muhtarlık yapamaz. Bize hakkında dava açılmadığını, kendisine iftira atıldığını anlattı.

Elindeki -kovuşturmaya yer olmadığına- dair bir belge vardı. Sorduğumuzda iftira atıldığını söylüyor ve o belgeyi gösteriyordu. Aslında yalan söyleyen kendisiymiş. Bizi o belgeyle kandırdı. Halbuki Ağır Ceza’da yargılanması halen devam ediyormuş. Kandırıldık... Aldatıldık... Muhtarlık seçiminin iptal edilmesini istiyoruz.”
diyerek tepkilerini dile getirdiler.

OLAYIN GERÇEK SEYRİ ŞÖYLE OLMUŞTU:

Zekeriyaköy Mahallesi Muhtarı Semra Özkaya hakkında “Görevi Kötüye kullanmak” suçundan şikâyetler olmuştu.

Hakkında İleri sürülen iddialar nedeniyle, muhtar Semra Özkaya hakkında İstanbul Bölge İdare Mahkemesi tarafından soruşturma izni verildi.

İDDİALARIN DETAYLI İNCELENMESİ İSTENDİ

Şüpheli Muhtar Semra Özkaya hakkında açılan ilk dava, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Memur Suçları Bürosunda görüldü. Mahkeme iddiaların soyut olduğunu kabul ederek delil yetersizliği nedeniyle, “Kovuşturma yapılmasına yer olmadığına” karar verdi.

Fakat alınan karara Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde itiraz edildi.

Mahkeme 748 bin TL ye satılarak, 322 bin TL gösterildiği ileri sürülerek aradaki farkın Muhtar Semra Özkaya tarafından zimmete geçirildiği iddialarının detaylı incelenmesini istedi.

Mahkeme Başkanı, satışı yapılan arazinin bilirkişi tarafından incelenmesini, emsal satışların araştırılarak, bir inşaat mühendisinin de olduğu halde keşif yapılmasına, arazinin gerçek rayiç bedelinin emsal satışlar göz önüne alınarak belirlenip, tapuda gösterilen fiyat ile bilirkişi tarafından tespit edilen değer arasında fahiş fiyat farkı bulunup bulunmadığının tespitini istedi.

“HAKSIZ MAL VARLIĞI” İDDİASI

İddialarda; Şüpheli Muhtar Semra Özkaya’nın haksız mal edindiği ileri sürülmüş muhtarlık görevinden sonra oluşan mal varlıklarına dikkat çekilerek muhtarlık hesaplarının mutlaka incelenmesi gerektiği ileri sürülmüştü.

İstanbul’un Sarıyer İlçesi Zekeriyaköy Mahallesi Muhtarı Semra Özkaya hakkında “Sarıyer Zekeriyaköy Tüzel Kişiliğine ait 1693 parsel sayılı taşınmazın Gayrimenkul Değerleme Raporu ve Belediye rayiç değeri üzerinden hesaplanan 322.000.- TL satış bedeli üzerinden satılmış gibi gösterilerek bu bedelin köy tüzel kişiliği hesaplarına intikal ettirildiği ancak söz konusu taşınmazın 748.000.-TL bedelle satıldığı aradaki 426.000.-TL fark bedelin Zekeriyaköy Mahallesi Muhtarı Semra Özkaya tarafından alındığı iddiaları üzerine soruşturma başlatılmıştı. Muhtar Semra Özkaya, bu iddialar nedeniyle “Görevi Kötüye kullanmak ve yolsuzluk” suçlamasıyla Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2014/69 sayılı dosyasında yargılanıyor.